Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.; Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

 

 „Investicija u budućnost – novi investicijski ciklus 2014. - 2018.“

 

POD proizvodnja opruga d.o.o. ostvarila je pravo na bespovratnih sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije koji su financirani u sklopu projekta dodjele bespovratnih sredstava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“, koji je financiran u okviru Operativnog program Regionalna konkurentnost 2007-2013. Na poziv koji su proveli Ministarstvo poduzetništva i obrta i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije zaprimljeno je 130 prijava, a odabrano je 28 korisnika s projektima ukupno vrijednim 641.513.136,15 milijuna kuna, a koje Europska unija financira u iznosu od 249.430.113,88 milijuna kuna od kojih je jedan i POD d.o.o.

POD d.o.o. je ostvario pravo na bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt pod nazivom „Investicija u budućnost – novi investicijski ciklus 2014.-2018.“ čija ukupna vrijednost iznosi 10.524.796,84 milijuna kuna od čega dodijeljena bespovratna sredstva iznose 4.585.519,31 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva poduzetništva i obrta, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije te POD proizvodnje opruga d.o.o potpisan je 01. kolovoza 2014. godine a razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je 24 mjeseca.

Svrha projekta je poboljšana razina učinkovitosti i produktivnosti poduzeća POD d.o.o. kroz investiciju u novu tehnologiju za proizvodnju opruga, standardizaciju poslovanja i proširenje tržišta. Prema navedenom, projekt se temelji na četiri ključna područja ulaganja:

  • Moderniziranje tehnologije za proizvodnju opruga
  • Uvođenje OHSAS 18001 standarda – sustav upravljanja sigurnosti i zdravljem koji nadopunjuje postojeće standarde poduzeća (ISO 9001, ISO 14001) te osigurava preduvjete za sektorsko širenje poslovanja
  • Usavršavanje zaposlenika za rad s novom tehnologijom i upoznavanje standarda poslovanja
  • Predstavljanje poduzeća na međunarodnom sajmu s ciljem osvajanja novih inozemnih tržišta


Osim izravnih pozitivnih učinaka koje će implementacija aktivnosti imati za POD d.o.o., dodijeljena bespovratna sredstva doprinijeti će povećanju gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj putem ulaganja u modernizaciju pogona za proizvodnju opruga i poboljšanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Više informacija o EuropeAid (Razvoj i Suradnja), samoj Europskoj uniji i strukturnim fondovima potražite na internetu:

 

Strukturni logotipovi

 

Kontakt

POD proizvodnja opruga d.o.o.
POD d.o.o. (skraćeni naziv)
Dežanovac 234, 43500 Daruvar, HR
OIB: 03398907795

  BV ISO14001 uski

POD Trgovina Dežanovac

Poljoprivredna mehanizacija
pod@pod.hr 
T: 043/381-333, 381-298, 381-299
F: 043/381-022

Rezervni dijelovi
rezervni.dijelovi@pod.hr
T: 043/381-366, 381-353
F: 043/381-022

Servis
servis@pod.hr
M: 098/391-121
Radno vrijeme: 07:30 - 15:30 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Bošnjaci
J.J Strossmayera 28, 32275 Bošnjaci
bosnjaci@pod.hr
T: 032/524-407, M: 099 393 7037
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Varaždin
Optujska ulica 86, 42000 Varaždin
varazdin@pod.hr
T: 042/210-075, M: 099 529 0054
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00