Opći cilj:

 • Doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj putem ulaganja u modernizaciju pogona za proizvodnju opruga i poboljšanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Svrha projekta:

 • Poboljšana razina učinkovitosti i produktivnosti poduzeća POD d.o.o. kroz investiciju u novu tehnologiju za proizvodnju opruga, standardizaciju poslovanja i proširenje tržištaAktivnosti projekta

1. Pripremne aktivnosti za instalaciju nove tehnologije

Priprema postojećeg pogona za proizvodnju opruga za instalaciju nove tehnologije nužna je kao predradnja za modernizaciju proizvodnog pogona nabavom nove tehnologije.

 • Prilagodba tlocrta proizvodne hale novoj tehnologiji
 • Definiranje aktivnosti i radova potrebnih za reorganizaciju proizvodnog prostora
 • Priprema proizvodnog prostora za uvođenje nove tehnologije
 • Priprema instalacije za uvođenje nove tehnologije
 • Adaptacija poslovne zgrade „Uprava i trgovina“

2. Nabava opreme za modernizaciju proizvodnog progona
Postojeći pogon za proizvodnju opruga modernizirati će se kroz nabavu strojeva i opreme u cilju rasta produktivnosti, poboljšanja kvalitete i posljedično konkurentnijeg poduzeća koje zapošljava nove ljude i ostvaruje rast ukupnih prihoda. Uz nabavu opreme, koristiti će se savjetodavne usluge za implementaciju nove tehnologije  kako bi se ostvarili bolji učinci investicije. Strojevi i oprema će biti u skladu s energetskom učinkovitošću. Usavršavanje će se odnositi na rad s 3D CNC strojem i 3D kontrolnom stanicom.

Provedba javne nabave:

 • Nabava 3D CNC stroja
 • Nabava peći za termičku obradu
 • Nabava kontrolnog mjernog uređaja za testiranje opruga
 • Nabava 2 viljuškara
 • Nabava kranske dizalice
 • Nabava LED rasvjete
 • Nabava 3D Kontrolne stanice
 • Nabava softvera za 3D modeliranje

3. Uvođenje standarda kvalitete OHSAS 18001
Implementacijom Sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika OHSAS 18001 poboljšati će se standardizacija poslovanja tvrtke te će se time stvoriti preduvjeti za implementaciju sustava upravljanja kvalitetom u autoindustriji ISO/TS 16949, koji osigurava proširenje udjela na inozemnom tržištu odnosno povećanje prihoda od izvoza. 20 zaposlenika proći će obuku o normi OHSAS 18001 i ISO 9001 koji je baza za implementaciju OHSAS-a. Cilj edukacije je upoznati polaznike sa osnovnom koncepcijom i zahtjevima normi ISO 9001 i OHSAS 18001 te koje su prednosti održavanja sustava upravljanja unutar organizacije. Menadžer kvalitete educirati će se za vodećeg auditora OHSAS 18001 sustava.

 • Implementacija OHSAS 18001 (Sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika)
 • Edukacija za uvođenje OHSAS 18001 sustava
 • Certifikacija OHSAS 18001

4. Promocija i vidljivost projekta
Ulaganje u promotivne aktivnosti na međunarodnom sajmu SIMA International koji će se održati u Parizu, u vremenu od 22.2.2015. do 26.2.2015. godine, s ciljem pridobivanja novih kupaca i širenja tržišta te posljedično rasta prihoda od izvoza.

 • Predstavljanje nove tehnologije na web stranici poduzeća
 • Prezentacija poduzeća i projekta na međunarodnom sajmu
 • Izrada baze novih klijenata – proširenje tržišta


Očekivani rezultati projekta

 • Moderniziran postojeći pogon za proizvodnju opruga.
 • Uveden OHSAS 18001 - Sustav upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika.
 • Provedeno opće i posebno usavršavanje zaposlenika za rad s novom tehnologijom
 • i upoznavanje sa standardizacijom poslovanja.
 • Uspješno promoviran projekt modernizacije pogona za proizvodnju opruga na međunarodnom tržištu i potencijalnim klijentima

 

Kontakt

POD proizvodnja opruga d.o.o.
POD d.o.o. (skraćeni naziv)
Dežanovac 234, 43500 Daruvar, HR
OIB: 03398907795

  BV ISO14001 uski

POD Trgovina Dežanovac

Poljoprivredna mehanizacija
pod@pod.hr 
T: 043/381-333, 381-298, 381-299
F: 043/381-022

Rezervni dijelovi
rezervni.dijelovi@pod.hr
T: 043/381-366, 381-353
F: 043/381-022

Servis
servis@pod.hr
M: 098/391-121
Radno vrijeme: 07:30 - 15:30 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Bošnjaci
J.J Strossmayera 28, 32275 Bošnjaci
bosnjaci@pod.hr
T: 032/524-407, M: 099 393 7037
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Varaždin
Optujska ulica 86, 42000 Varaždin
varazdin@pod.hr
T: 042/210-075, M: 099 529 0054
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00