Strukturni logotipovi 2017m

 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Prioritetna osi 3 “Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“

 

„Modernizacija informacijske i komunikacijske tehnologije za POD d.o.o. Dežanovac“

 

Temeljem raspisanog Poziva na dostavu projektnih prijava „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije“, Referentni broj poziva: KK.03.2.1.03., Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, POD proizvodnja opruga d.o.o. ostvarila je pravo na bespovratna sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014. – 2020.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za projekt pod nazivom „Modernizacija informacijske i komunikacijske tehnologije za POD d.o.o. Dežanovac“ čija ukupna vrijednost iznosi 1.664.740,00 kuna, od čega dodijeljena bespovratna sredstva iznose 1.498.000,00 kuna.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisat će se između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i POD proizvodnje opruga d.o.o, za razdoblje provedbe projektnih aktivnosti od 01. veljače 2017. godine do   01. veljače 2018. godine.

Svrha projekta je poboljšanje razine učinkovitosti i produktivnosti poduzeća POD d.o.o. kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu potrebnu za uvođenje novih i poboljšanje postojećih IKT rješenja koja će ostvariti specifični cilj projekta, to jest modernizirati poslovanje, optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovito organizirati tijek rada, poboljšati interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšati tržišni položaj poduzeća i povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja.

POD d.o.o. će ovim projektom modernizirati poslovanje uvođenjem novih IKT rješenja, odnosno optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovito organizirati tijek rada i poboljšati interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšati tržišni položaj poduzeća i povećati konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke POD d.o.o.

Osim istaknutih značajki projekta, projektom se poboljšava energetska učinkovitost poslovanja poduzeća POD d.o.o. kroz zamjenu stare elektroničke opreme novom, energetski mnogo učinkovitijom i doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja na razini poduzeća jer se unapređuju i integriraju poslovni procesi te se novim ERP sustavom upravljanje poduzećem prenosi na novu razinu - mnogo učinkovitiju, sa smanjenim organizacijskim troškovima i većim zadovoljstvom radnika.

Više informacija o samoj Europskoj uniji i strukturnim i investicijskim fondovima potražite na Internetu:

POD proizvodnja opruga d.o.o.

Dežanovac 234
43500 Daruvar, Hrvatska
tel: +385 (43) 381 214
fax:+385 (43) 381 330
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.pod.hr

Kontakt osoba: Simona Nerad

MINPO - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 610 6111,
info tel: 0800 234 505
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: http://www.mingo.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Ksaver 208,
10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (1) 488 10 15
web: www.hamagbicro.hr

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost POD proizvodnja opruga d.o.o.

 

Kontakt

POD proizvodnja opruga d.o.o.
POD d.o.o. (skraćeni naziv)
Dežanovac 234, 43500 Daruvar, HR
OIB: 03398907795

  BV ISO14001 uski

POD Trgovina Dežanovac

Poljoprivredna mehanizacija
pod@pod.hr 
T: 043/381-333, 381-298, 381-299
F: 043/381-022

Rezervni dijelovi
rezervni.dijelovi@pod.hr
T: 043/381-366, 381-353
F: 043/381-022

Servis
servis@pod.hr
M: 098/391-121
Radno vrijeme: 07:30 - 15:30 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Bošnjaci
J.J Strossmayera 28, 32275 Bošnjaci
bosnjaci@pod.hr
T: 032/524-407, M: 099 393 7037
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Varaždin
Optujska ulica 86, 42000 Varaždin
varazdin@pod.hr
T: 042/210-075, M: 099 529 0054
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00