Strukturni logotipovi 2017m

 

Svrha i cilj projekta

Svrha projekta "Modernizacija informacijske i komunikacijske tehnologije za POD d.o.o. Dežanovac" jest poboljšanje razine učinkovitosti i produktivnosti poduzeća POD d.o.o. kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu potrebnu za uvođenje novih i poboljšanje postojećih IKT rješenja koja će ostvariti specifični cilj projekta, to jest modernizirati poslovanje, optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovito organizirati tijek rada, poboljšati interakcije s klijentima i dobavljačima, te poboljšati tržišni položaj poduzeća i povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja.

Opravdanost provedbe projekta leži u činjenici da je POD d.o.o. poduzeće izrazito velikog potencijala za daljnji rast, što pokazuje njegovo dosadašnje poslovanje, a kojem će modernizacija poslovnih procesa i uvođenje IKT rješenja u poslovanje osigurati ostvarenje tog potencijala upravo kroz iznad navedene pozitivne učinke projekta.


Aktivnosti projekta

1. Nabava, instaliranje, programiranje i stavljanje u rad ERP-a prilagođenog za poslovanje POD d.o.o.

Uvođenje ERP softverskog sustava temelj je procesa modernizacije poslovanja jer upravo ERP sustav, odnosno njegovi moduli, su ono što će integrirati i optimizirati poslovne procese poduzeća te omogućiti ostvarenje cilja projekta.

2. Modernizacija hardverskih rješenja i osiguravanje kompatibilnosti s novim ERP sustavom

Kako bi uvođenje novog ERP sustava ostvarilo željene pokazatelje mora se modernizirati i informatička oprema poduzeća, odnosno zamijeniti zastarjeli hardver novim, sa specifikacijama koje odgovaraju potrebama novouvedenih rješenja.


Očekivani rezultati

  •     Sačuvana radna mjesta
  •     Neto otvorena radna mjesta
  •     Povećani prihod od prodaje
  •     Potaknuta ulaganja u MSP kojima je dodijeljena potpora
  •     Optimizirani poslovni procesi poduzeća
  •     Povećana produktivnost rada po radniku

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost POD proizvodnja opruga d.o.o.

Kontakt

POD proizvodnja opruga d.o.o.
POD d.o.o. (skraćeni naziv)
Dežanovac 234, 43500 Daruvar, HR
OIB: 03398907795

  BV ISO14001 uski

POD Trgovina Dežanovac

Poljoprivredna mehanizacija
pod@pod.hr 
T: 043/381-333, 381-298, 381-299
F: 043/381-022

Rezervni dijelovi
rezervni.dijelovi@pod.hr
T: 043/381-366, 381-353
F: 043/381-022

Servis
servis@pod.hr
M: 098/391-121
Radno vrijeme: 07:30 - 15:30 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Bošnjaci
J.J Strossmayera 28, 32275 Bošnjaci
bosnjaci@pod.hr
T: 032/524-407, M: 099 393 7037
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 Subotom: 08:00 - 13:00

POD trgovina Varaždin
Optujska ulica 86, 42000 Varaždin
varazdin@pod.hr
T: 042/210-075, M: 099 529 0054
Radno vrijeme: 08:00 - 13:00, 14:00 - 16:00